top of page
I MAESTRI DEL MANGA HORROR

I MAESTRI DEL MANGA HORROR

DYNIT

Volumi

2

33,80€

Raccolta antologica contenente le biografie di 8 celebri mangaka horror: Shin'ichi Koga, Hideshi Hino, Junji Ito, Kanako Inuki nel primo volume e Nori Ochazuke, Daijiro Morohoshi, Masaya Hokazono, Yoko Kondo nel secondo.

bottom of page